Pro novináře

Info pro akreditované novináře…

MAPA-PRESS

Žádosti o akreditaci zasílejte výhradně na jezkova.v@gmail.com !!! V žádosti uveďte prosím celé své jméno, identifikaci (číslo novinářského průkazu, číslo OP, číslo pasu a pod.), instituci pro kterou pracujete, Váš email a telefonní číslo. Nutné pro následnou identifikaci !!!


Pokyny pro  11. HISTORICAL AIRSHOW 2016

Vážení, předem děkujeme za Váš zájem o 11.Dobový letecký den – HISTORICAL AIRSHOW, kterého si velice vážíme. Vzhledem k tomu, že chceme pro Vaši práci vytvořit ty nejlepší podmínky a zároveň zajistit bezpečnost Vaši i všech ostatních účastníků je nutné Vás seznámit s následujícím:
 1. Vstup pro akreditované je VÝHRADNĚ po zeleně vyznačených cestách viz. mapka příchodu do areálu letiště Aeroklubu Mladá Boleslav.
 2. Na vstupních branách sdělíte své jméno a po provedené kontrole budete pokračovat na povinný briefing, který se koná přesně ve 9:00 muzeum LMMV Aircafe. Místo briefingu Vám sdělí obsluha na bráně (pro velký zájem bude určeno až podle počtu akreditovaných novinářů).
 3. Dostavte se prosím ve vlastním zájmu včas, pozdější čas briefingu není již možný, protože následuje briefing všech pilotů a protagonistů ! Nebude tedy možné Vám vydat příslušné označení !!!
 4. Na samotném briefingu budete seznámeni s bezpečností provozu LD a s rozsahem Vašich práv a povinností na 11. DLD.
 5. Každý akreditovaný je povinný na místě podepsat prohlášení související s 11. DLD
 6. Následně obdržíte označení, které je určeno výhradně pro Vaši osobu !!!
 7. Kdykoliv mimo prostor pro diváky můžete být vyzváni Organizátorem, Městskou nebo státní policií k prokázání totožnosti.
 8. V případě, že budete porušovat jakákoliv pravidla s kterými budete seznámeni na briefingu nebo obecně závazná pravidla či dokonce zákony nebo nebudete mít příslušné označení určené pro TV-PRESS budete okamžitě vykázáni mimo prostor letiště a v krajním případě může být na Vás nebo na neoprávněnou osobu podáno trestní oznámení.
 9. Kompletní program celého leteckého dne a to včetně časů vystoupení jednotlivých čísel obdržíte na briefingu.
 10. Je přísně zakázáno kontaktovat jakéhokoliv vystupujícího pilota nebo člena posádky bezprostředně před jeho vystoupením (min.15 minut před plánovanou dobou vystoupení) !!!
 11. Nejvýše postavenou osobou v době konání samotné AirShow je ředitel pan Tomáš Ratimec+ 420 777 891 396. Žádná jiná osoba nemá právo změnit jeho rozhodnutí !
 12. Je přísně zakázáno pořizovat fotografické záběry s bleskem těsně před vystoupením pilotů !!!
 13. Mějte na paměti, že ne všechna letadla mají brzdy !!!
 14. Mějte na paměti, že výhled z letadla může být pro pilota omezen a že neznamená, že když vy vidíte jeho, musí i on vidět Vás !!!
 15. Potřebujete-li další informace najdete je na www. historical-airshow.com.
Sebe lepší snímek nebo záznam nestojí za zranění Vás ani nikoho jiného. Přejem Vám co nejlepší záběry a co nejvíce pohody a klidu k Vaší práci. Oceníme, pokud nám zašlete a dáte k dispozici, výhradně pro naše účely, Vaše pořízené materiály. V případě, že zveřejníte o této akci nějaký článek v tisku budeme rovněž rádi pokud nám věnujete tiskovinu v které je článek umístěn.