Pro novináře

Info pro akreditované novináře…

MAPA-PRESS

Žádosti o akreditaci zasílejte výhradně na EMAIL

V žádosti uveďte prosím celé své jméno, identifikaci (číslo novinářského průkazu, číslo OP, číslo pasu a pod.), instituci pro kterou pracujete, Váš email a telefonní číslo.

Nutné pro následnou identifikaci !!!


Pokyny pro  12. HISTORICAL AIRSHOW 2018

Vstup na 12. Dobový letecký den je pro novináře, fotografy a další (dále jen PRESS) možný pouze po schválení akreditace. Žádost o akreditaci viz informace výše.

Pro vstup PRESS do areálu leteckého dne je určena VIP pokladna viz mapka areálu. Při vstupu budete vyzváni k předložení identifikačních průkazů, které jste zaslali v žádosti o akreditaci.

Všichni zařazení PRESS jsou povinni se účastnit briefingu v 9:00 v Air Café (viz mapka). Kde budou poučeni o bezpečnosti během 12. Dobového leteckého dne.

Od 9:30 do 12:30 se PRESS může pohybovat i mimo prostory vyhrazené pro diváky – na stojánce vystupujících letadel.

Mimo tento čas respektive během hlavního programu je pro osobu označenou PREES vyhrazen prostor v areálu, osoba označená PRESS se smí od 12:3O pohybovat pouze v prostoru pro PRESS a v prostoru po diváky. Prostor PRESS je vyznačen na mapce areálu.

Vstup do provozních ploch – vzletovou a pojížděcí dráhu je zakázán.

Všichni účastníci PRESS dostanou od pořadatele „visačku“ PRESS / FOTO, aby jim bylo umožněno se pohybovat v areálu.

Každý PRESS si zajistí VLASTNÍ reflexní vestu, kterou musí mít na sobě během celého leteckého dne.