Pro vystupující

Přílet nejpozději do 9.00 UTC (11.00 SELČ). Toto omezení je z důvodu briefingu, který se koná v době od 10.15 UTC (12.15 SELČ).

Přílety/Odlety

Přílety Dne 11. 6. 2016 se z důvodu konání 11. Dobového leteckého dne upravují pravidla pro vstup do ATZ LKMB, pro přílety a odlety. Vstup do ATZ je upraven následovně:

POZOR ZMĚNA !!!

Spojení s TWR – BOLESLAV AIRSHOW / 124,6 MHz

Přílety:

 • Od jihu a východu přílet přes severní okraj města DOBROVICE (50°22’26’’ N / 14°57’40’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • Od západu přílet přes severní okraj obce BEZNO (50°22’14’’ N / 14°47’36’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • Od severu přílet přes obec BUKOVNO (50°26’51’’ N / 14°50’19’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.

3 minuty před dosažením příletového bodu

navázat spojení se službou BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,6 MHz
a předat informace:
 • identifikaci letadla
 • typ letadla
 • vstupní bod
 • vypočítaný čas příletu nad vstupní bod
 • oznámit zda jsem VYSTUPUJÍCÍ nebo NÁVŠTĚVNÍK.

Dále se řídit informacemi a pokyny služby BOLESLAV AIRSHOW pro zařazení do letištního okruhu dráhy 05/23. Výška letu po okruhu 1780 ft/300 m. s nastavením na letištní QNH.
Dráha v provozu pouze 05/23.
 • RWY 23 L / 05 R (775 x 35 m) Návštěvníci
 • RWY 23/05 C (1000 x 30 m) Secielní použití
 • RWY 23 R / 05 L (775 x 35 m) Vystupující
 • Dráha 16/34 UZAVŘENA (prostor pro diváky)
  Při přiblížení k letišti a letu po okruhu dbát zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících nácviků, neveřejných předvádění, výsadků a letů pro veřejnost. V době, hodinu před zahájením hlavního letového programu, tj. od 10:00UTC (12:00 SELČ) do 14:30h UTC (16:30h SELČ), nejsou přílety na LKMB povoleny, vyjma letů provozovatelů se základnou na LKMB, a to pouze v odůvodněných případech, po domluvě s ATC a předchozím projednání s letovým ředitelem DLD.
  Přílet bez radiového spojení NENÍ POVOLEN!
  Přílet vystupujících nejpozději do 11.00 SELČ (9:00 UTC). Toto omezení je z důvodu briefingu, který se koná v době od 12.15 SELČ (10:15 UTC).

  Letadla, která budou vystupovat v hlavním letovém programu

  • po přistání pojíždět směrem k TWR. Během pojíždění budou navedeni službou na stojánku pro vystupující letadla.
  • Při pojíždění věnujte zvýšenou pozornost překážkám, které na okraji provozní plochy tvoří letištní značení.
  • Všichni vystupující piloti jsou po přistání povinni se dostavit na TWR k registraci. Zde jim bude předáno i příslušné označení opravňující k pohybu v provozních prostorách AK. Pilotům vystupujícím v hlavním letovém programu budou předány příslušné náležitosti a další informace.
  • Piloti vystupující v hl. letovém programu se na TWR dostaví s doklady a doklady od letadla.

  Odlety / veškeré vzlety /:

  Odlety z LKMB jsou povoleny pouze v době mimo hlavní letový program. V době, hodinu před zahájením hlavního letového programu, tj. od 10:00UTC (12:00 SELČ) do 14:30h UTC (16:30h SELČ), nejsou odlety z LKMB povoleny. Výjimku tvoří pouze předem projednané a LŘ schválené odlety letadel vystupujících v programu.

  Spuštění motorové jednotky a pojíždění na vyčkávání s ohledem na provoz, bez radiové komunikace.
  Vstup na dráhu a vzlet ppodle pokynů

  služby BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,6 MHz

  po vzletu jen v naléhavých přítadech oznámit činnost nebo opuštění ATZ

  Pro zajištění průběhu příprav hlavního letového programu a plynulého toku leteckého provozu, budou upřednostňovány odlety k neveřejným předvedením za účelem schválení vystoupení, nutným nácvikům a vyhlídkové lety. Ostatní lety mohou být omezeny.

  Obsah této informace může být změněn, nebo doplněn. Proto věnujte informacím pozornost v den provedení letu, včetně obsahu vydaného NOTAMU.