Vlastním letadlem

Přílety/Odlety

Přílety Dne 11. 6. 2016 se z důvodu konání 11. Dobového leteckého dne upravují pravidla pro vstup do ATZ LKMB, pro přílety a odlety.

POZOR ZMĚNA !!!

Spojení s TWR – BOLESLAV AIRSHOW / 124,6 MHz

Přílety:

 • Od jihu a východu přílet přes severní okraj města DOBROVICE (50°22’26’’ N / 14°57’40’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • Od západu přílet přes severní okraj obce BEZNO (50°22’14’’ N / 14°47’36’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • Od severu přílet přes obec BUKOVNO (50°26’51’’ N / 14°50’19’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
3 minuty před dosažením příletového bodu
navázat spojení se službou BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,6 MHz
a předat informace:
 • identifikaci letadla
 • typ letadla
 • vstupní bod
 • vypočítaný čas příletu nad vstupní bod
 • oznámit zda jsem NÁVŠTĚVNÍK nebo VYSTUPUJÍCÍ.
Dále se řídit informacemi a pokyny služby BOLESLAV AIRSHOW pro zařazení do letištního okruhu dráhy 05/23. Výška letu po okruhu 1780 ft/300 m. s nastavením na letištní QNH.
Dráha v provozu pouze 05/23.
 • RWY 23 L / 05 R (775 x 35 m) Návštěvníci
 • RWY 23/05 C (1000 x 30 m) Secielní použití
 • RWY 23 R / 05 L (775 x 35 m) Vystupující
Dráha 16/34 UZAVŘENA (prostor pro diváky) Při přiblížení k letišti a letu po okruhu dbát zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících nácviků, neveřejných předvádění, výsadků a letů pro veřejnost. V době, hodinu před zahájením hlavního letového programu, tj. od 10:00UTC (12:00 SELČ) do 14:30h UTC (16:30h SELČ), nejsou přílety na LKMB povoleny, vyjma letů provozovatelů se základnou na LKMB, a to pouze v odůvodněných případech, po domluvě s ATC a předchozím projednání s letovým ředitelem DLD.
Přílet bez radiového spojení NENÍ POVOLEN!
Letadla návštěvníků
 • po přistání pojíždět do prostoru prahu dráhy 34 na stojánku letadel návštěvníků.
 • Při pojíždění věnujte zvýšenou pozornost překážkám, které na okraji provozní plochy tvoří letištní značení.
 • Za zaparkovaná letadla nenese pořadatel odpovědnost.
Součástí parkovacích formalit je zaplacení vstupného, ve kterém jsou zahrnuty i přistávací poplatky. Ceny jsou následující:
  CZK
 Dospělí 150,- 6,-
 Děti 6 – 15 let 50,-  2,-
 Děti do 6 let  zdarma zdarma
 Držitelé ZTP a senioři nad 70 let  zdarma zdarma
Vzhledem k velmi časově náročné skladbě celého leteckého dne se na všechny návštěvníky obracím s důraznou prosbou:
VEZMĚTE SVÝM OKŘÍDLENÝM OŘŮM KRMENÍ I NA ZPÁTEČNÍ CESTU!
palivo i na cestu zpět Připravujeme sice novinku v podobě minicisterny s NATURALEM 98 (leteckým), ale jedná se o omezenou a nevyzkoušenou službu, jejíž využití je podmíněno informováním pozemního personálu o nutnosti dotankování ihned po přistání při vyřizování parkovacích formalit.

Odlety / veškeré vzlety /:

Odlety z LKMB jsou povoleny pouze v době mimo hlavní letový program. V době, hodinu před zahájením hlavního letového programu, tj. od 10:00UTC (12:00 SELČ) do 14:30h UTC (16:30h SELČ), nejsou odlety z LKMB povoleny. Výjimku tvoří pouze předem projednané a LŘ schválené odlety letadel vystupujících v programu. Spuštění motorové jednotky a pojíždění na vyčkávání s ohledem na provoz, bez radiové komunikace. Vstup na dráhu a vzlet ppodle pokynů
služby BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,6 MHz
po vzletu jen v naléhavých přítadech oznámit činnost nebo opuštění ATZ Pro zajištění průběhu příprav hlavního letového programu a plynulého toku leteckého provozu, budou upřednostňovány odlety k neveřejným předvedením za účelem schválení vystoupení, nutným nácvikům a vyhlídkové lety. Ostatní lety mohou být omezeny. Obsah této informace může být změněn, nebo doplněn. Proto věnujte informacím pozornost v den provedení letu, včetně obsahu vydaného NOTAMU.