Aeroklub MB

Jak se žije na letišti v Mladé Boleslavi

Aeroklub Mladá Boleslav sdružuje lidi se zájmem o letecké sporty z Mladé Boleslavi a širšího okolí. Jeho základním posláním je zajistit svým členům sportovní letecké vyžití, propagaci letectví, k tomu je vlastníkem a provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště Mladá Boleslav. Jako vedlejší provádí podnikatelskou činnost v oboru letectví, pronájmů a služeb, z jejichž výnosů zajišťuje udržování a obnovu letecké techniky klubu a bezproblémový chod a rozvoj letiště.

Členové klubu jsou seskupeni ve třech odbornostech, které charakterizují činnost klubu – v motorové, plachtařské a parašutistické. Všechny tři odbornosti se mimo hlavní sportovní činnosti věnují základnímu výcviku, který z valné části obnovuje a rozšiřuje členskou základnu, pořádání sportovních klání na našem letišti a také zajištění služeb veřejnosti – vyhlídkové lety motorovými letouny a kluzáky, propagační paraseskoky. Klub úzce spolupracuje s místní samosprávou poskytováním zázemí k zajištění voleb, pořádáním různých kulturních, propagačních a charitativních akcí, exkurzí škol, vrcholem činnosti klubu pro veřejnost je spolupořádání tradičních dobových leteckých dnů.

Kudy k nám