Muzeum Metoda Vlacha

Letecké muzeum Metoda Vlacha

Letecké muzeum Metoda Vlacha

Celá akce byla započata v březnu 2009, kdy vznikly první myšlenky a návrhy na výstavbu leteckého muzea s podporou dotací ROP z Evropské Unie. Základem sbírky bylo 10 replik historických letadel Nadačního fondu letadlo Metoda Vlacha a k tomu pak dalších 10 létajících replik z jiných letišť. Statické ukázky by doplnily zapůjčené letouny z Národního technického muzea v Praze a Vojenského leteckého muzea ve Kbelích.

V září 2011, kdy po projednání v radě a zastupitelstvu kraje, zadal hejtman projekt pro stavební povolení.

Na přelomu roku 2011 a 2012 byl proveden výběr dodavatele (firma Energie stavební a báňská z Kladna) a březnu byla stavba muzea zahájena.

Zásadním zlomem celého projektu byl květen 2012. I přestože byl celý projekt z hlediska dotací vyhodnocen v červenci 2012 jako nevhodný, rozhodla rada kraje v srpnu 2012 ve stavbě pokračovat.

V lednu 2013 shledal hejtman středočeského kraje, že se mu stavba i letadla líbí a že kraj, přes finanční potíže stavbu dokončí.

Stavbu muzea podpořila Škoda Auto, která by ráda, aby se muzeum letadel i ŠKODA Muzeum vzájemně podporovaly. Stavba muze se již teď teší velikému zájmu také v zahraničí. Již při Dobovém leteckém dni v roce 2012 přilákala spoustu zahraničních letecký příznivců, zejména pak z Něměcka, Francie, Rakouska a Švýcarska. Ke spolupráci se hlásí kromě obou našich technických muzeí i muzea ze zahraničí.

Stavba má velikou šanci stát se stavbou roku.

V současné době je budova leteckého muzea dokončena, zkolaudována a pojištěna a je připravena na dokončení interierů a po té na slavnostní otevření v druhé polovině roku 2014.

Nadační fond letadla Metoda Vlacha provedl provozní zkoušku spojenou s rozmístěním replik historických letadel uvnitř dokončené budovy.

Po otevření muzea budou mít návštěvníci možnost zhlédnout dvacet létajících replik a originálů historických letadel a to nejen uvnitř expozice, ale i při letových ukázkách a dále deset neletových originálů letadel zapůjčených NTM, Vojenským historickým ústavem i Aeroklubem Mladá Boleslav. Expozice bude doplněna o letecké motory a další originální exponáty z oblasti historie našeho letectví, o velké i malé modely letadel ale hlavně bude mít letecké simulátory, na kterých si každý z návštěvníků bude moci sám „ zalétat“.

Letecké muzeum by se tak mělo stát zajímavým stánkem, kam se budou malí i velcí návštěvníci rádi vracet.

Kudy k nám