Pro vystupující

Přílet nejpozději 11:00 Toto omezení je z důvodu briefingu, který se koná od 11:30

Přílety/Odlety

Přílety Dne 15. 6. 2024 se z důvodu konání 14. Dobového leteckého dne upravují pravidla pro vstup do ATZ LKMB, pro přílety a odlety. Vstup do ATZ je upraven následovně:
Spojení s TWR – BOLESLAV AIRSHOW / 124,260

Přílety:

 • Od jihu a východu přílet přes severní okraj města DOBROVICE (50°22’26’’ N / 14°57’40’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • Od západu přílet přes severní okraj obce BEZNO (50°22’14’’ N / 14°47’36’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • Od severu přílet přes obec BUKOVNO (50°26’51’’ N / 14°50’19’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
3 minuty před dosažením příletového bodu
navázat spojení se službou BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,260
a předat informace:
 • identifikaci letadla
 • typ letadla
 • vstupní bod
 • vypočítaný čas příletu nad vstupní bod
 • oznámit zda jsem VYSTUPUJÍCÍ nebo NÁVŠTĚVNÍK.

Dále se řídit informacemi a pokyny služby BOLESLAV AIRSHOW pro zařazení do letištního okruhu dráhy 04/22. Výška letu po okruhu 1780 ft/300 m. s nastavením na letištní QNH.

PO DOMLUVĚ S BOLESLAV AIRSHOW  JE MOŽNÉ POUŽÍT DRÁHU 04 PRO PLOCHÝ SESTUP.

Dráha v provozu pouze 04/22.
Dráha 16/34 UZAVŘENA (prostor pro diváky)
Při přiblížení k letišti a letu po okruhu dbát zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících nácviků, neveřejných předvádění, výsadků a letů pro veřejnost. V době, hodinu před zahájením a během hlavního letového programu, nejsou přílety na LKMB povoleny, vyjma letů provozovatelů se základnou na LKMB, a to pouze v odůvodněných případech, po domluvě s ATC a předchozím projednání s letovým ředitelem DLD.
Přílet bez radiového spojení NENÍ POVOLEN!
Přílet vystupujících nejpozději do 11:00 Toto omezení je z důvodu briefingu, který se koná  od 11:30 Letadla, která budou vystupovat v hlavním letovém programu
 • po přistání pojíždět směrem k TWR. Během pojíždění budou navedeni službou na stojánku pro vystupující letadla.
 • Při pojíždění věnujte zvýšenou pozornost překážkám, které na okraji provozní plochy tvoří letištní značení.
 • Všichni vystupující piloti jsou po přistání povinni se dostavit na TWR k registraci. Zde jim bude předáno i příslušné označení opravňující k pohybu v provozních prostorách AK. Pilotům vystupujícím v hlavním letovém programu budou předány příslušné náležitosti a další informace.
 • Piloti vystupující v hl. letovém programu se na TWR dostaví s doklady a doklady od letadla.
MAPA AREÁLU POJÍŽDĚNÍ POJÍŽDĚNÍ NA PLNĚNÍ

Odlety / veškeré vzlety /:

Odlety z LKMB jsou povoleny pouze v době mimo hlavní letový program. V době, hodinu před zahájením a během hlavního letového programu, nejsou odlety z LKMB povoleny. Výjimku tvoří pouze předem projednané a LŘ schválené odlety letadel vystupujících v programu. Spuštění motorové jednotky a pojíždění na vyčkávání s ohledem na provoz, bez radiové komunikace. Vstup na dráhu a vzlet podle pokynů
služby BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,260
po vzletu jen v naléhavých případech oznámit činnost nebo opuštění ATZ Pro zajištění průběhu příprav hlavního letového programu a plynulého toku leteckého provozu, budou upřednostňovány odlety k neveřejným předvedením za účelem schválení vystoupení, nutným nácvikům a vyhlídkové lety. Ostatní lety mohou být omezeny. Obsah této informace může být změněn, nebo doplněn. Proto věnujte informacím pozornost v den provedení letu, včetně obsahu vydaného NOTAMU.

Kudy k nám