Vlastním letadlem

Přílety/Odlety

Dne 15. 6. 2024 se z důvodu konání 14. Dobového leteckého dne upravují pravidla pro vstup do ATZ LKMB, pro přílety a odlety. Pro přílet je nutné rezervovat si příletový slot!

Příletové sloty od 1. května:

Sloty CZ
Sending

Přílety:

 • příletový bod ALFA Od západu přílet přes severní okraj obce BEZNO (50°22’14’’ N / 14°47’36’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • příletový bod BRAVO Od severu přílet přes obec BUKOVNO (50°26’51’’ N / 14°50’19’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • příletový bod CHARLIE Od jihu a východu přílet přes severní okraj města DOBROVICE (50°22’26’’ N / 14°57’40’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
3 minuty před dosažením příletového bodu
navázat spojení se službou BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,260
a předat informace:
 • identifikaci letadla
 • typ letadla
 • vstupní bod
 • vypočítaný čas příletu nad vstupní bod
 • oznámit zda jsem NÁVŠTĚVNÍK nebo VYSTUPUJÍCÍ.
Dále se řídit informacemi a pokyny služby BOLESLAV AIRSHOW pro zařazení do letištního okruhu dráhy 05/23. Výška letu po okruhu 1780 ft/300 m. s nastavením na letištní QNH.
Dráha v provozu pouze 04/22.
Dráha 16/34 UZAVŘENA (prostor pro diváky) Při přiblížení k letišti a letu po okruhu dbát zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících nácviků, neveřejných předvádění, výsadků a letů pro veřejnost. V době, hodinu před zahájením a během hlavního letového programu, nejsou přílety na LKMB povoleny, vyjma letů provozovatelů se základnou na LKMB, a to pouze v odůvodněných případech, po domluvě s ATC a předchozím projednání s letovým ředitelem DLD.
Přílet bez radiového spojení NENÍ POVOLEN!
Letadla návštěvníků
 • po přistání pojíždět do prostoru prahu dráhy 34 na stojánku letadel návštěvníků.
 • Při pojíždění věnujte zvýšenou pozornost překážkám, které na okraji provozní plochy tvoří letištní značení.
 • Za zaparkovaná letadla nenese pořadatel odpovědnost.

Součástí parkovacích formalit je zaplacení vstupného, ve kterém jsou zahrnuty i přistávací poplatky.

Ceny jsou následující:

  CZK
  běžné vstupné připravujeme připravujeme
 děti 6-15 let připravujeme připravujeme
 Rodinné vstupné – 2 dospělí + dvě děti 6-15 let připravujeme připravujeme
  děti do 6 let a senioři nad 70 let zdarma zdarma

Ceny jsou za osobu, vyjma rodinného vstupného.

MAPA ARÁLU POJÍŽDĚNÍ POJÍŽDĚNÍ NA PLNĚNÍ
Vzhledem k velmi časově náročné skladbě celého leteckého dne se na všechny návštěvníky obracím s důraznou prosbou:
VEZMĚTE SVÝM OKŘÍDLENÝM OŘŮM KRMENÍ I NA ZPÁTEČNÍ CESTU!
palivo i na cestu zpět

Odlety / veškeré vzlety /:

Odlety z LKMB jsou povoleny pouze v době mimo hlavní letový program. V době, hodinu před zahájením a během hlavního letového programu, nejsou odlety z LKMB povoleny. Výjimku tvoří pouze předem projednané a LŘ schválené odlety letadel vystupujících v programu. Spuštění motorové jednotky a pojíždění na vyčkávání s ohledem na provoz, bez radiové komunikace. Vstup na dráhu a vzlet podle pokynů
služby BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,260
po vzletu jen v naléhavých přítadech oznámit činnost nebo opuštění ATZ Pro zajištění průběhu příprav hlavního letového programu a plynulého toku leteckého provozu, budou upřednostňovány odlety k neveřejným předvedením za účelem schválení vystoupení, nutným nácvikům a vyhlídkové lety. Ostatní lety mohou být omezeny. Obsah této informace může být změněn, nebo doplněn. Proto věnujte informacím pozornost v den provedení letu, včetně obsahu vydaného NOTAMU.

Kudy k nám