Vlastním letadlem

Přílety/Odlety

Dne 15. 6. 2024 se z důvodu konání 14. Dobového leteckého dne upravují pravidla pro vstup do ATZ LKMB, pro přílety a odlety. Pro přílet je nutné rezervovat si příletový slot!

Příletové sloty od 1. května:

Sloty CZ
Sending

Uzavření slotů 14. 6. 2024 v 10:00z

 

Přílety:

 • příletový bod ALFA
  Od západu přílet přes severní okraj obce BEZNO (50°22’14’’ N / 14°47’36’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • příletový bod BRAVO
  Od severu přílet přes obec BUKOVNO (50°26’51’’ N / 14°50’19’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.
 • příletový bod CHARLIE
  Od jihu a východu přílet přes severní okraj města DOBROVICE (50°22’26’’ N / 14°57’40’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV AIRSHOW pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.

3 minuty před dosažením příletového bodu

navázat spojení se službou BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,605

a předat informace:

 • identifikaci letadla
 • typ letadla
 • vstupní bod
 • vypočítaný čas příletu nad vstupní bod
 • oznámit zda jsem NÁVŠTĚVNÍK nebo VYSTUPUJÍCÍ.

Dále se řídit informacemi a pokyny služby BOLESLAV AIRSHOW pro zařazení do letištního okruhu dráhy 04/22. Výška letu po okruhu 1780 ft/300 m. s nastavením na letištní QNH.

Dráha v provozu pouze 04/22.

Dráha 16/34 UZAVŘENA (prostor pro diváky)

Při přiblížení k letišti a letu po okruhu dbát zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících nácviků, neveřejných předvádění, výsadků a letů pro veřejnost.

V době, hodinu před zahájením a během hlavního letového programu, nejsou přílety na LKMB povoleny,
vyjma letů provozovatelů se základnou na LKMB, a to pouze v odůvodněných případech, po domluvě s ATC a předchozím projednání s letovým ředitelem DLD.

Přílet bez radiového spojení NENÍ POVOLEN!

Letadla návštěvníků

 • po přistání pojíždět do prostoru prahu dráhy 34 na stojánku letadel návštěvníků.
 • Při pojíždění věnujte zvýšenou pozornost překážkám, které na okraji provozní plochy tvoří letištní značení.
 • Za zaparkovaná letadla nenese pořadatel odpovědnost.

Součástí parkovacích formalit je zaplacení vstupného, ve kterém jsou zahrnuty i přistávací poplatky.

Ceny jsou následující:

  CZK
 dospělí 200,- 8,-
 děti do 15 let 100,- 4,-

Ceny jsou uvedeny za osobu.

MAPA ARÁLU POJÍŽDĚNÍ  
 
 
 
Vzhledem k velmi časově náročné skladbě celého leteckého dne se na všechny návštěvníky obracím s důraznou prosbou:
VEZMĚTE SVÝM OKŘÍDLENÝM OŘŮM KRMENÍ I NA ZPÁTEČNÍ CESTU, TANKOVÁNÍ NEBUDE MOŽNÉ!

palivo i na cestu zpět

Odlety / veškeré vzlety /:

Odlety z LKMB jsou povoleny pouze v době mimo hlavní letový program.
V době, hodinu před zahájením a během hlavního letového programu, nejsou odlety z LKMB povoleny.
Výjimku tvoří pouze předem projednané a LŘ schválené odlety letadel vystupujících v programu.

Spuštění motorové jednotky a pojíždění na vyčkávání s ohledem na provoz, bez radiové komunikace.
Vstup na dráhu a vzlet podle pokynů

služby BOLESLAV AIRSHOW na kmitočtu 124,605

po vzletu jen v naléhavých případech oznámit činnost nebo opuštění ATZ

Pro zajištění průběhu příprav hlavního letového programu a plynulého toku leteckého provozu, budou upřednostňovány odlety k neveřejným předvedením za účelem schválení vystoupení, nutným nácvikům a vyhlídkové lety. Ostatní lety mohou být omezeny.

Obsah této informace může být změněn, nebo doplněn. Proto věnujte informacím pozornost v den provedení letu, včetně obsahu vydaného NOTAMU.

Kudy k nám