Pro návštěvníky s vlastním letadlem

Napsal admin. Publikováno v 10. DLD

Přílety/Odlety

Přílety

Dne 14. 6. 2014 se z důvodu konání 10. Dobového leteckého dne upravují pravidla pro vstup do ATZ LKMB, pro přílet a odlet takto:

Vstup do ATZ je upraven následovně:

Spojení s TWR – BOLESLAV RADIO / 123,6 MHz

Přílety:

Od jihu a východu přílet přes severní okraj města DOBROVICE (50°22’26’’ N / 14°57’40’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV RADIO pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.

Od západu přílet přes severní okraj obce BEZNO (50°22’14’’ N / 14°47’36’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV RADIO pokračovat tečnou do okruhové zatáčky.

Od severu přílet přes obec BUKOVNO (50°26’51’’ N / 14°50’19’’ E). Dále podle pokynů BOLESLAV RADIO pokračovat tečnou do okruhové zatáčky. 3 minuty před dosažením příletového bodu navázat spojení s BOLESLAV RADIO na kmitočtu 123,6 MHz a předat informace:

 • identifikaci letadla
 • typ letadla
 • vstupní bod
 • vypočítaný čas příletu nad vstupní bod

Dále se řídit informacemi a pokyny služby BOLESLAV RADIO pro zařazení do letištního okruhu dráhy 05/23. Výška letu po okruhu 1780 ft/300 m. s nastavením na letištní QNH.

Dráha v provozu pouze 05/23. Dráha 16/34 UZAVŘENA (prostor pro diváky)

Při přiblížení k letišti a letu po okruhu dbát zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících nácviků, neveřejných předvádění, výsadků a letů pro veřejnost.

V době, hodinu a půl před zahájením hlavního letového programu, tj. od 11:00UTC (13:00 SELČ) do 16:30h UTC (18:30h SELČ), nejsou přílety na LKMB povoleny, vyjma letů provozovatelů se základnou na LKMB,a to pouze v odůvodněných případech, po domluvě s ATC a předchozím projednání s letovým ředitelem DLD.

Přílet bez radiového spojení: pouze po předchozí telefonické domluvě s ATC. Je bezpodmínečně nutné dodržet:

 • domluvený vstupní bod
 • okruhovou zatáčku, ve které bude provedeno zařazení do okruhu
 • domluvený čas příletu

Letadla, která budou vystupovat v hlavním letovém programu, po přistání pojíždět směrem k TWR. Během pojíždění budou navedeni službou na stojánku pro vystupující letadla.

Letadla návštěvníků, po přistání pojíždět do prostoru prahu dráhy 34 na stojánku letadel návštěvníků. Při pojíždění věnujte zvýšenou pozornost překážkám, které na okraji provozní plochy tvoří letištní značení. Za zaparkovaná letadla nenese pořadatel odpovědnost.

Všichni vystupující piloti jsou po přistání povinni se dostavit na TWR k registraci. Zde jim bude předáno i příslušné označení opravňující k pohybu v provozních prostorách AK. Pilotům vystupujícím v hlavním letovém programu budou předány příslušné náležitosti a další informace. Piloti vystupující v hl. letovém programu se na TWR dostaví s doklady a doklady od letadla.

Odlety / veškeré vzlety /:

Odlety z LKMB jsou povoleny pouze v době mimo hlavní letový program. V době, hodinu a půl před zahájením hlavního letového programu, tj. od 11:00UTC (13:00 SELČ) do 16:30h UTC (18:30h SELČ), nejsou odlety z LKMB povoleny. Výjimku tvoří pouze předem projednané a LŘ schválené odlety letadel vystupujících v programu. Před spuštěním motorové jednotky jsou piloti povinni navázat spojení se službou BOLESLAV RADIO na kmitočtu 123,6 MHz a předat informaci:

 • identifikaci letadla
 • typ letadla
 • místo stání
 • činnost (odlet, let k neveřejnému předvedení, vyhlídkový let apd.)
 • cílové letiště v případě odletu
 • informaci, jedná-li se o let s plánem, nebo bez plánu
 • Pro zajištění průběhu příprav hlavního letového programu a plynulého toku leteckého provozu, budou upřednostňovány odlety k neveřejným předvedením za účelem schválení vystoupení, nutným nácvikům a vyhlídkové lety. Ostatní lety mohou být omezeny.

Obsah této informace může být změněn, nebo doplněn. Proto věnujte informacím pozornost v den provedení letu, včetně obsahu vydaného NOTAMU.

Štítky: , ,

Trackback from your site.

Vložit kometnář

Kudy k nám